Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cá Chạch sông Mastacembelus armatus

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHẠCH SÔNG MASTACEMBELUS ARMATUS (LACÉPÊDE, 1800)

BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH SẢN NHÂN TẠO TẠI TRẠI GIỐNG THỦY SẢN YÊN BÌNH

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tại Trại giống thủy sản Yên Bình

Để phục hồi và phát triển loài có giá trị kinh tế cao và có nguy cơ tuyệt chủng, Trung tâm Tư vấn sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản, thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I đã đề xuất và được tỉnh Yên Bái cho phép triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cá Chạch sông Mastacembelus armatus (Lacépêde, 1800) bằng phương pháp sinh sản nhân tạo tại Trại giống Thủy sản Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái”. Mục đích của nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào ứng dụng quy trình kỹ thuật sản xuất và ương nuôi giống cá Chạch sông trong điều kiện nhân tạo tại Yên Bái để bảo tồn và phát triển giống loài cá quý hiếm đang bị giảm sản lượng khai thác ngoài tự nhiên và có nguy cơ tuyệt chủng, nhằm phát triển mở rộng đối tượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh Yên Bái.

Sau 02 năm triển khai nghiên cứu sản xuất giống cá Chạch sông Mastacembelus armatus (Lacépêde, 1800) bằng phương pháp sinh sản nhân tạo tại Trại giống Thủy sản Yên Bình, (năm 2016 và 2017) để tài đã thu được một số kết quả cụ thể như sau:

Cá Chạch sông bố mẹ được đưa vào nuôi vỗ có kích thước dao động trong khoảng 80,2 g/con và chiều dài thân khoảng 22,2 cm/con. Sau 7 tháng nuôi vỗ trong ao đất tại Trại giống Thủy sản Yên Bình với mật độ 1,7 con/m2, chiều dài thân và khối lượng của cá Chạch sông tăng lên đáng kể. Cụ thể chiều dài thân đạt trung bình 36,2cm/con, tăng 14,0 cm; khối lượng đạt trung bình trên 120g/con, tăng 39,80 gam/con.

Hệ số thành thục trong thời gian nuôi vỗ cá Chạch sông bố mẹ cho thấy tháng 2 hệ số thành thục thấp, sau đó tăng dần đến tháng 5 hệ số thành thục cá cái là 6,75% và cá đực là 3,15%, đến tháng 6 hệ số thành thục đạt cực đại (cá cái đạt 7,52% và cá đực đạt 4,25%) có thể đưa vào sinh sản nhân tạo.

Về kết quả sinh sản của cá Chạch sông qua 5 đợt cho đẻ với số lượng là 60 cá Chạch sông cái thì có 52 con đẻ đạt tỷ lệ 71,9%; thu được tổng số 47.800 trứng, trong đó trứng được thụ tinh là 33.928 trứng, đạt tỷ lệ trứng thụ tinh 70,2%. Ấp nở được 22.551 cá bột, đạt tỷ lệ trứng nở 66,2%. Theo dõi thời gian phát triển của phôi từ lúc trứng thụ tinh đến khi cá nở của cá Chạch sông ở nhiệt độ nước từ 28 – 300C nằm trong khoảng 48 – 56 giờ. Cá Chạch sông mới nở có chiều dài 0,30 ± 0,01 cm và khối lượng 1,34 ± 0,09 g, có màu vàng trong. Sau 3 ngày, cá tiêu hết noãn hoàng và bắt đầu ăn thức ăn ngoài.

Về ương nuôi các Chạch sông giai đoạn từ cá bột lên cá hương 40 ngày tuổi, với điều kiện nhiệt độ nước ương nuôi dao động từ 27,0 – 27,40C; độ pH nước ương nuôi từ 6,3 – 7,7; hàm lượng ô xy hòa tan trong nước từ 5,0 – 5,2 mg/lít và được duy trì ổn định trong cả quá trình ương nuôi 22.551 cá bột mới nở, sau khi theo dõi cá bột tiêu hết noãn hoàng, tiếp tục loại bỏ những cá bị dị hình, vận động yếu thì thu được 19.200 cá bột, toàn bộ số cá bột này được đưa vào ương nuôi trong 10 bể kính thể tích 60 lít. Thức ăn sử dụng ương nuôi cá bột trong 7 ngày đầu là động vật phù du; từ ngày thứ 7 trở đi tiếp tục sử dụng thức ăn là động vật phù du kết hợp với giun trùn chỉ; từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 40 cho cá ăn hoàn toàn bằng giun trùn chỉ. Kết quả ương nuôi cá bột lên cá hương 40 ngày tuổi thu được 13.612 cá hương, đạt tỷ lệ sống 70,9 %. Khối lượng cá hương đạt trung bình từ 0,37 – 0,48 gam/con và chiều dài thân từ 2,32 – 2,74 cm/con; tốc độ sinh trưởng sau 40 ngày nuôi chiều dài thân tăng trưởng trung bình 2,2 cm/con và khối lượng tăng trung bình 0,33 g/con.

Về ương nuôi từ giai đoạn cá hương lên cá giống 60 ngày tuổi, với điều kiện nhiệt độ nước dao động từ 26,2 – 26,4 0C; độ pH nước ương nuôi từ 6,4 – 6,6; hàm lượng ô xy hòa tan trong nước từ 5,3 – 5,6 mg/lít. Kết quả ương nuôi 13.612 cá hương lên cá giống 60 ngày thu được con, đạt tỷ lệ sống > 50%. Cá Chạch sông giống có khối lượng trung bình 1,46 gam/con và chiều dài thân đạt trung bình 5,06 cm/con; tốc độ tăng trưởng sau 20 ngày ương nuôi từ cá hương lên cá giống đối với chiều dài thân là 2,51cm/con và khối lượng là 1,06g/con.

Từ những kết quả đã nêu trên cho thấy sau 2 năm tiến hành nghiên cứu sản xuất giống cá Chạch sông bằng phương pháp sinh sản nhân tạo tại Trại Giống thủy sản Yên Bình đã thu được kết quả rất tốt, vượt được các mục tiêu đã đề ra, đã nghiên cứu được quy trình kỹ thuật khép kín về nuôi vỗ và sinh sản nhân tạo đối với giống cá Chạch sông Mastacembelus armatus (Lacépêde, 1800), giúp cho địa phương chủ động nguồn con giống, là cơ sở ban đầu để phong trào nuôi cá Chạch sông phát triển. Bên cạnh đó thành công của đề tài còn góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi nguồn lợi tự nhiên cá Chạch sông và đưa loài cá này trở thành đối tượng nuôi phổ biến. Đồng thời quá trình tham gia thực hiện đề tài đã giúp cho một số cán bộ của Trại Giống thủy sản Yên Bình tích luỹ được kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và làm chủ được quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá Chạch sông sau khi kết thúc đề tài./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Visit our Privacy Policy

Login  |   Register New

Advertisement

Login  |   Register New

Advertisement